sobota, 05 wrzesień 2015 09:48

Czartery jachtów i rejsy po Wielkiej Rafie Koralowej w Australii

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wielka Rafa Koralowa

Wielka Rafa Koralowa zwana także Wielką Rafą Barierową (ang. Great Barier Reef) jest największym i najbardziej znanym ekosystemem raf koralowych na świecie. Rozciąga się na przestrzeni 2300 km wzdłuż wschodniego wybrzeża stanu Queensland w Australii. Nie jest to jednorodna rafa, lecz zespół niemal 3000 raf, stanowiących około 10% powierzchni wszystkich raf koralowych na świecie.

   Od końca lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku, obszar Wielkiej Rafy Koralowej stopniowo zaczęto obejmować ochroną w postaci Morskiego Parku Wielkiej Rafy Koralowej.  Strefa ochronna parku obejmuje obecnie cały obszar położony poniżej niskiego stanu wody (low tide limit) od Przylądka York na północnym wybrzeżu Australii, po miasto Bundaberg na południowym wschodzie. W skład Parku wchodzi także archipelag wysp Whitsundays położony w jego środkowej. Powierzchnia Paku wynosi około 34 400 km2.

   Część lądowa archipelagu Wysp Whitsundays położona powyżej wysokiej wody  (high water mark) objęta jest ochroną w formie Parku Stanowego Queensland. Pozostała część obszaru znajdująca się powyżej niskiej wody i poniżej wody wysokiej, stanowiąca tak zwaną strefę pływów lub międzypływową,  objęta są ochroną Morskiego Parku Stanowego Queenslad. W ten sposób cały obszar począwszy od dna morskiego po wierzchołki gór znajdujących się na wyspach objęty jest którąś z wyżej wymienionych form ochrony. Oprócz raf koralowych bogactwo parku stanowią lasy mangrowe, bagna, ogrody alg i gąbek morskich, środowiska piaszczyste i mulaste, podwodne zbocza wysp i głębokie rynny oceaniczne. Ta biologiczna różnorodność siedlisk i gatunków sprawia, że Wielka Rafa Koralowa wraz z otaczającymi ją terenami stanowi jeden z najbogatszych i najbardziej złożonych naturalnych systemów  na świecie.

Hamilton Island - Australia
Hamilton Island

  

W 1981 roku Wielka Rafa Koralowa została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jako pierwszy ekosystem raf koralowych na świecie i jako jedyny spełniający wszystkie cztery kryteria kwalifikujące ją jako obszar dziedzictwa naturalnego. Od maja 2007 roku Wielka Rafa Koralowa została wpisana na Listę Dziedzictwa Narodowego Australii wraz wieloma obiektami dziedzictwa kulturowego takimi jak latarnie morskie oraz zatopione wraki statków (GBRMPA 2009).

Czartery jachtów i rejsy na Wielkiej Rafie Koralowej

   Na terenie Parku Morskiego Wielkiej Rafy Koralowej dopuszcza się różnorodne formy aktywności realizowane w tak zwanym „rozsądnym wymiarze”. Należą do nich: turystyka morska (jachting żaglowy i motorowodny), działania związane z obronnością kraju, rybołówstwo, działalność portów i żegluga, działalność naukowo-badawcza i tradycyjne zajęcia realizowane przez rdzennych mieszkańców Australii. Inne formy aktywności, takie jak na przykład górnictwo i wydobywanie ropy naftowej są ściśle wzbronione.

   Zarząd Morskiego Parku Wielkiej Rafy Koralowej stosuje szereg narzędzi, dla ochrony Wielkiej Rafy Koralowej. W tym celu utworzono sieć stref, dla których sprecyzowano cele ochrony i w których dopuszczono określone formy aktywności, dla zapewnienia równowagi pomiędzy krótkoterminowymi potrzebami ludzi dotyczącymi korzystania z zasobów Parku i długofalowymi celami związanymi z ochroną zasobów Rafy. Wyznaczenie stref, umożliwia na korzystanie z zasobów rafy przez różne grupy aktywności rekreacyjno-turystycznej i gospodarczej i oddzielenie użytkowników, którzy potencjalnie mogą wywoływać konflikt.

   Konieczność wydzielenia stref ochrony zapisano w akcie powołującym do życia Park Morski Wielkiej Rafy Koralowej w 1975 roku. W dokumencie tym zapisano konieczność wyznaczenia w parku różnorodnych stref, w celu umożliwienia realizowania na jego obszarze „rozsądnych” form aktywności, takich jak uprawianie turystyki, wędkarstwo, jachting, nurkowanie czy prowadzenie badań naukowych. Jednocześnie, poprzez określenie dopuszczalnych form aktywności w poszczególnych strefach Parku, strefy te miały oddzielać od siebie konfliktujące ze sobą formy aktywności.  Poniżej w tabeli scharakteryzowano poszczególne strefy Parku i dozwolone na ich terenie formy aktywności.

aktywności na Wielkiej Rafie Koralowej

Na poniższej mapie przedstawiono lokalizację poszczególnych stref Parku na przykładzie obszaru Wysp Whitsunday.

Wyspy Whitsunday

 Bazy jachtów czarterowych znajdują się w Airlie Beach na kontynencie (dojazd z lotniska Proserpine) oraz na Wyspie Hamilton (tamże lotnisko). Istnieje możliwość wyczarterowania jachtu one-way z Airlie Beach do Hamilton Island lub odwrotnie.

Z Hamilton Island do Airlie Beach i z powrotem kursuje szybki prom. Czas płynięcia w jedną stronę -  ok. 1 godzina, koszt 50 AUS.

Czytany 4102 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 08 lipiec 2019 20:53

Nasze rejsy

O nas

Jesteśmy agencją żeglarską oferującą czartery jachtów oraz organizację rejsów żeglarskich na całym świecie. Działamy na rynku od 1999 roku. Jesteśmy agentem ponad 200 firm czarterowych z całego świata. Decydując się na wynajem jachtów u nas, macie Państwo gwarancję rzetelności oraz najkorzystniejszej ceny. Więcej...

Kontakt

ACTIVE-SAILS.PL

tel. kom. +48 605 43 00 46

ul. Zdzisławy 11a, 61-054 Poznań 

info(małpa)active.poznan.pl