Wyświetlenie artykułów z etykietą: turystyka żeglarska

środa, 16 wrzesień 2015 13:08

Czym jest turystyka żeglarska?

Turystyka żeglarska

to wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania trwające dłużej niż jeden dzień w celu podejmowania aktywności żeglarskiej. Aktywność tę można realizować w różnorodny sposób poprzez:

1. Uczestnictwo w rejsach żeglarskich: jedno lub wielodniowych, rekreacyjno-wypoczynkowych, krajoznawczych, szkoleniowych lub regat sportowych) na jachtach żaglowych różnego typu. Rejs żeglarski, to według Encyklopedii żeglarskiej (1996, s. 304), „trwająca minimum  kilkanaście godzin podróż jednostki żaglowej, zorganizowana w celach sportowych lub wypoczynkowych albo turystyczno-wypoczynkowych, bądź szkoleniowych po wodach morskich lub śródlądowych”. Rejsy śródlądowe organizowane są przeważnie na dużych zbiornikach wodnych albo ich kompleksach, połączonych wzajemnie rzekami lub kanałami. Krótszą formę rejsu trwająca kilka godzin J. Dziewulski nazywa wycieczką żeglarską.

2. Uczestnictwo w regatach lub treningach żeglarskich (o charakterze rekreacyjnym lub sportowym i wyczynowym).

3. Uczestnictwo w obozach szkoleniowych (przygotowujących do zdobycia uprawnień żeglarskich) lub rekreacyjno-wypoczynkowych.

4. Wyjazdy i pobyty stacjonarne w miejscach umożliwiających uprawianie różnych form żeglarstwa, takich jak np. windsurfing i kitesurfing, bojery lub żeglarstwo lądowe, a także odbywanie jednodniowych wycieczek żeglarskich na jachtach stacjonujących przy ośrodkach wypoczynkowych lub drugich domach.

Ze względu na środowisko aktywności żeglarskiej można turystykę żeglarską podzielić na: wodną, lądową, lodowo-śnieżną i powietrzną (rys. 1).

Rysunek. Typologia turystyki żeglarskiej ze względu na środowisko aktywności i wykorzystywany sprzęt.

sobota, 05 wrzesień 2015 09:53

Problemy na rynku czarterów jachtów

Problemy rynku żeglarskiej turystyki czarterowej

            Obecnie brak jest międzynarodowych standardów jakości jachtów czarterowych potwierdzających, tak jak ma to miejsce w przypadku hoteli, restauracji czy nawet atrakcji turystycznych, ich jakość. To powoduje, że głównym kryterium wyboru jachtów przez klientów jest ich cena. Zbyt często jednak okazuje się, że to pojedyncze kryterium, zawodzi, nie spełnia wymagań klienta, co prowadzi do braku zadowolenia z wakacji spędzonych na wyczarterowanym jachcie.

            Kryterium ceny powoduje, że starania i dbałość właścicieli jachtów i operatorów o lepsze utrzymanie jachtów i wyższy standard usług nie są dostrzegane przez rynek, co sprawia, że inwestycje te nie są równoważone przez wyższe stawki czarterów, a przez to nie są ciągle opłacalne. Obecnie nie istnieją powszechnie zaakceptowane, międzynarodowe i ogólnodostępne kryteria jakości, które uwidoczniłyby te starania.

Jachty w Marinie Dalmacija

            Kapitanami jachtów czarterowych są zwykle żeglarze wakacyjni, którzy wyruszają na rejsy czarterowe często słabo przygotowani. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy rejsy te odbywają się na nowych i jeszcze nie znanych akwenach – w nowych destynacjach żeglarskiej turystyki czarterowej. W związku z tym, gwałtownie rosną koszty wyrządzanych przez nich szkód, powodując długie okresy slipowania i przestojów jachtów, co wiąże się z kosztownymi naprawami i wzrostem wysokości wypłacanych ubezpieczeń. Skomplikowane i długotrwałe briefingi dla skiperów przejmujących jachty, prowadzone przez operatorów jachtów czarterowych i szczegółowe procedury przekazywania jachtów wykonywane zgodnie z ustrukturowioną instrukcją obsługi jachtu oraz przekazywanie szczegółowej wiedzy o czarterowanym jachcie i specyfice lokalnego akwenu, są jednym ze środków zaradczych stosowanych w takiej sytuacji. Kolejnym problemem jest brak w ofercie większości operatorów jachtów czarterowych zabezpieczenia dokonanej przez klienta płatności za czarter. Niektóre zabezpieczenia płatności za czarter, wystawiane przez firmy ubezpieczeniowe, zapewniają jedynie pokrycie bankructwa agenta pośredniczącego w czarterze, ale już nie lokalnego operatora. Tak naprawdę, aż do momentu w którym klient w końcu rozpoczyna swój rejs, nie ma on żadnego zabezpieczenia pieniędzy zapłaconych z góry za czarter.

Postój na boi w Komiży

            Często dzieje się też tak, że klienci firm czarterowych wracają z rejsów niezadowoleni z powodu niskiej kompetencji lokalnego operatora w zakresie załatwiania reklamacji i zarządzania zaistniałą szkodą. W efekcie tego, niektórzy z klientów desperacko uciekają się do procesów sądowych, nadwyrężając tym samym cenne zasoby brokerów czarterowych oraz operatorów i rujnując tym samym pozycję i reputację całej branży jachtów czarterowych. Taka sytuacja utrudnia konkurowanie branży jachtów czarterowych z innymi sektorami turystyki, dla tego też, problemy na rynku jachtów czarterowych nie mogą być bagatelizowane i powinny zostać skutecznie rozwiązane.

            W tej sytuacji podejmowane są próby wprowadzenia standardów jakości i systemów ich egzekwowania na rynku żeglarskiej turystyki czarterowej. Próby takie podjęła firma ubezpieczeniowa Yacht-Pool oraz operator systemu rezerwacyjnego YachtBooker – obydwa podmioty posiadające swoje siedziby w Niemczech - wprowadzając systemy zarządzania jakością.

Pirs w Hvarze

Opracowano na podstawie YachtCheck (https://www.yachtcheck.com/Yacht-charters/About.html)

Nasze rejsy

O nas

Jesteśmy agencją żeglarską oferującą czartery jachtów oraz organizację rejsów żeglarskich na całym świecie. Działamy na rynku od 1999 roku. Jesteśmy agentem ponad 200 firm czarterowych z całego świata. Decydując się na wynajem jachtów u nas, macie Państwo gwarancję rzetelności oraz najkorzystniejszej ceny. Więcej...

Kontakt

ACTIVE-SAILS.PL

tel. kom. +48 605 43 00 46

ul. Zdzisławy 11a, 61-054 Poznań 

info(małpa)active.poznan.pl