Dziennik jachtowy (40)

środa, 16 wrzesień 2015 13:08

Czym jest turystyka żeglarska?

Napisane przez

Turystyka żeglarska

to wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania trwające dłużej niż jeden dzień w celu podejmowania aktywności żeglarskiej. Aktywność tę można realizować w różnorodny sposób poprzez:

1. Uczestnictwo w rejsach żeglarskich: jedno lub wielodniowych, rekreacyjno-wypoczynkowych, krajoznawczych, szkoleniowych lub regat sportowych) na jachtach żaglowych różnego typu. Rejs żeglarski, to według Encyklopedii żeglarskiej (1996, s. 304), „trwająca minimum  kilkanaście godzin podróż jednostki żaglowej, zorganizowana w celach sportowych lub wypoczynkowych albo turystyczno-wypoczynkowych, bądź szkoleniowych po wodach morskich lub śródlądowych”. Rejsy śródlądowe organizowane są przeważnie na dużych zbiornikach wodnych albo ich kompleksach, połączonych wzajemnie rzekami lub kanałami. Krótszą formę rejsu trwająca kilka godzin J. Dziewulski nazywa wycieczką żeglarską.

2. Uczestnictwo w regatach lub treningach żeglarskich (o charakterze rekreacyjnym lub sportowym i wyczynowym).

3. Uczestnictwo w obozach szkoleniowych (przygotowujących do zdobycia uprawnień żeglarskich) lub rekreacyjno-wypoczynkowych.

4. Wyjazdy i pobyty stacjonarne w miejscach umożliwiających uprawianie różnych form żeglarstwa, takich jak np. windsurfing i kitesurfing, bojery lub żeglarstwo lądowe, a także odbywanie jednodniowych wycieczek żeglarskich na jachtach stacjonujących przy ośrodkach wypoczynkowych lub drugich domach.

Ze względu na środowisko aktywności żeglarskiej można turystykę żeglarską podzielić na: wodną, lądową, lodowo-śnieżną i powietrzną (rys. 1).

Rysunek. Typologia turystyki żeglarskiej ze względu na środowisko aktywności i wykorzystywany sprzęt.

Uprawnienia żeglarskie | Patenty żeglarskie

Żeglarstwo jachtowe jest najpopularniejszą z form żeglarstwa i jedyną, w której do prowadzenia pojazdu żaglowego potrzebne są specjalne uprawnienia. Możliwość prowadzenia jachtów na wodach śródlądowych w Polsce określa ustawa o żegludze śródlądowej . Zgodnie z artykułem 37a tej ustawy, „prowadzenie statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji, zwane dalej „uprawianiem turystyki wodnej” , wymaga:
1) posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa;
2) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej.
   Przepisy te dotyczą „statków przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej o napędzie żaglowym (jachtów żaglowych), które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny” (art. 37a, p. 2, ust. 1). „Uprawianie turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW wymaga posiadania dokumentu kwalifikacyjnego wydanego przez właściwy polski związek sportowy. (art. 37a, p. 3).
   Jak wynika z powyższego w Polsce do prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m po wodach śródlądowych wymagane jest posiadanie stosownego dokumentu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m, są patenty: żeglarza jachtowego, jachtowego sternika morskiego i kapitana jachtowego. W rozporządzeniu stwierdzono także, że o wydanie patentu należy starć się we właściwym polskim związku sportowym, którym w tym przypadku jest Polski Związek Żeglarski. Egzamin na patenty nie musi przeprowadzać komisja PZŻ, lecz może też inna, złożona z osób posiadających odpowiednie uprawnienia.
   Możliwość prowadzenia jachtów żaglowych po wodach morskich reguluje artykuł 62,  ustęp 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie morskim . Stanowi on, że „dokumenty kwalifikacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej stanowią potwierdzenie kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia jachtów rekreacyjnych oraz jachtów komercyjnych odpłatnie udostępnianych bez załogi na wodach morskich.”

Patent żeglarza jachtowego

uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń oraz jachtów o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej. Patent żeglarza może uzyskać osoba, która ukończyła 14 rok życia oraz zdała egzamin z wiedzy i umiejętności.

 Patent jachtowego sternika morskiego

uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń oraz jachtów o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich. Patent może uzyskać osoba która ukończyła 18 rok życia, odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich o łącznym czasie trwania co najmniej 200 godzin żeglugi oraz zdała egzamin z wiedzy i umiejętności.

Patent kapitana jachtowego

uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i morskich bez ograniczeń. Patent taki może uzyskać osoba, która posiada patent jachtowego sternika morskiego i po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego odbyła co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m oraz odbyła co najmniej jeden rejs trwający powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m oraz jeden rejs trwający dłużej nić 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych.

Śródlądowe jachty żaglowe

podlegają obowiązkowej rejestracji w Okręgowych Związkach Żeglarskich (PZŻ) gdy długość ich kadłuba przekracza 12 m  (obecnie w Polsce są jedynie trzy takie jednostki). Pozostałe jachty można rejestrować dobrowolnie. W przypadku braku rejestracji jacht musi być oznakowany, tzn. musi posiadać na burcie nazwę lub inny znak rozpoznawczy o wysokości co najmniej 10 cm, a w kokpicie lub na rufie informację z imieniem, nazwiskiem i portem macierzystym armatora jednostki.

Żaglowe jachty morskie

o długości kadłuba do 5 m, zwolnione są z obowiązku rejestracji. Ich armatorzy mogą je dobrowolnie rejestrować w Polskim Związku Żeglarskim. Jachty morskie o długości powyżej 5 m, muszą być zarejestrowane w PZŻ. Uzyskują wtedy numer „POL” umieszczany na żaglu oraz Certyfikat Jachtu Morskiego. Ponadto jachty morskie o długości kadłuba powyżej 15 m i nie służące do działalności gospodarczej (np. udostępniane przez firmy czarterowe), muszą przechodzić badania techniczne w Polskim Rejestrze Statków lub w PZŻ i uzyskać w Urzędzie Morskim Kartę Bezpieczeństwa. Muszą posiadać także wyposażenie zgodne z zarządzeniem Dyrektora Urzędu Morskiego.

sobota, 05 wrzesień 2015 13:44

Czarter jachtów w Chorwacji

Napisane przez

Jak wyczarterować jacht w Chorwacji?

Aby wyczarterować samodzielnie jacht w Chorwacji najlepiej zwrócić się o pomoc do jednej z polskich agencji czarterowych. Takie postępowanie ma przewagę nad samodzielnym poszukiwaniem jachtów w Chorwacji z kilku powodów. Po pierwsze, agencje czarterowe korzystają z systemów rezerwacyjnych dzięki którym mają dostęp w jednej chwili do wszystkich dostępnych jachtów w danym terminie. Po drugie, agencje oferują zwykle szereg ekstra zniżek nie dostępnych bezpośrednio w firmie czarterowej. Po trzecie, oszczędzamy na kosztach przelewów zagranicznych, które są nie małe, a które agencja czarterowa pokrywa we własnym zakresie. Po czwarte, pracownicy agencji czarterowych mają duże doświadczenie w na rynku jachtów czarterowych i doskonale wiedzą, które z firm są dobre i uczciwe a które próbują remontować swoje flotylle jachtów czarterowych kosztem klientów.

Kornaty
Park Narodowy Kornaty

Jaka jest pogoda w Chorwacji?

W miesiącach letnich - w lipcu i w sierpniu - w Chorwacji panują bardzo wysokie temperatury dochodzące nawet do 38°C i stosunkowo słabe wiatry. W maju, czerwcu i wrześniu czasami mogą pojawiać się przelotne, obfite opady deszczu. Od połowy października do kwietnia pogoda jest zmienna i jedynie w południowej części Dalmacji zdarzają się okresy dłuższej, dobrej pogody. Latem zwykle wieje słaby wiatr z NW zwany mistral, który zaczyna wiać od ok. 10 rano i  rośnie do 3-5°B po południu, by ucichnąć wraz z zachodem słońca. Od października do maja pojawia się często jugo,  we Włoszech znany jako scirocco. Jest to silny wiatr wiejący z SE i osiągający do 9°B. Bardzo silny wiatr spadowy z gór, wiejący z NE i osiągający do 9°B to bora. Wieje on od października do maja. Najsilniej w północnej części wybrzeża chorwackiego. Szczególnie niebezpieczny jest w okolicach Kanału Vielebitskiego, gdzie płynące łodzie niemal wgniata swą siłą pod wodę. Latem pojawia się sporadycznie i ze znacznie. Bora nasila się w okresie od listopada do kwietnia.

 

Pogoda w Chorwacji

Od kogo warto wyczarterować jacht w Chorwacji?

Każda z agencji czarterowych współpracuje bezpośrednio z wieloma firmami czarterowymi na całym świecie. Są to zwykle firmy sprawdzone, działające na rynku od wielu lat i dysponujące w ofercie wieloma jachtami. Jest to bardzo istotne, gdyż czarterując jacht w takiej firmie ma się gwarancję otrzymania jachtu, nawet w przypadku, jeżeli w poprzedzającym czarter rejsie jacht uległ poważnemu uszkodzeniu. W takim przypadku otrzymuje się inny, podobny jacht, a zwykle lepszy - większy lub nowszy. Nie ma takiej gwarancji, jeżeli czarterujemy od właściciela posiadającego tylko jeden lub kilka jachtów.

katamaran na kotwicy w Hvarze

 

sobota, 05 wrzesień 2015 13:42

Kotwiczenie i cumowanie w Chorwacji

Napisane przez

Nowe zasady kotwiczenia i stawania na bojach w Chorwacji

Ostatnio w Chorwacji postępuje gwałtowny proces prywatyzowania wszelkich możliwych miejsc kotwiczenia i cumowania. Coraz trudniej jest znaleźć zatokę, czy w ogóle miejsce, gdzie można by rzucić kotwicę bez opłaty. Opłaty te są rożne w zależności od długości jachtu i atrakcyjności miejsca lecz zaczynają się od 100 kun (ok. 70 zł). Jesienią 2011 roku, rząd Chorwacji opublikował zmodyfikowane rozporządzenie dotyczące zasad kotwiczenia na wodach terytorialnych Chorwacji. Zabrania się w nim kotwiczenia w odległości mniejszej niż 300 m od licencjonowanych kotwicowisk (w tym postawionych boi). W praktyce oznacza to konieczność rzucenia kotwicy na pełnym morzu, a więc brak możliwości rzucenia kotwicy w "sprywatyzowanych" zatokach, czyli takich w których ustawiono prywatne boje cumownicze. A oto mapa z naniesionymi  koncesjonowanymi obszarami boi cumowniczych:

Mapa koncesjonowanych boi cumowniczych w Chorwacji

Postój na boi w porcie Hvar

Opłaty za stawanie na kotwicy w Chorwacji

Żeglarze chorwaccy już rozpoczęli akcję protestacyjną przeciwko zawłaszczaniu i prywatyzacji chorwackiego morza. Sformułowano petycję skierowaną do Ministerstwa Gospodarki Morskiej, Transportu i Infrastruktury Republiki Chorwacji w której nawołuje się do ograniczenia obszarów koncesjonowanych oraz do wprowadzenia kontroli jakości stawianych boi. Po pierwsze koncesjonowanie kotwicowisk zniechęci żeglarzy z całego świata do żeglowania w Chorwacji. Jest to jedno z nielicznych miejsc na świecie, gdzie pobiera się opłaty za postój na kotwicy. Ponadto, właściciele boi nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek wypadki spowodowane wadliwą pracą boi (np. zerwaniem się boi lub niewłaściwym jej zlokalizowaniem). W chwili obecnej jakość boi nie objęta jest żadną kontrolą. Warto więc, przed pozostaniem na noc, dokładnie sprawdzić jak wygląda prosiak, lina mocująca boję oraz sama boja.

Boje koncesjonowane w porcie Vis

Może więc kotwice są w ogóle nie potrzebne na jachtach w Chorwacji?

Może więc w ogóle pozbawić czarterowane w Chorwacji jachty kotwic? Nie będzie problemu z windami kotwicznymi, łańcuchami i samymi kotwicami. Jachty będą musiały cumować do boi. Miejscowi dobrze zarobią. Można się spodziewać w najbliższym czasie kolejnego rozporządzenia chorwackiego Ministerstwa Transportu, które będzie dotyczyć zakazu wyposażania jachtów czarterowych w Chorwacji w kotwice.

 

Nasze rejsy

O nas

Jesteśmy agencją żeglarską oferującą czartery jachtów oraz organizację rejsów żeglarskich na całym świecie. Działamy na rynku od 1999 roku. Jesteśmy agentem ponad 200 firm czarterowych z całego świata. Decydując się na wynajem jachtów u nas, macie Państwo gwarancję rzetelności oraz najkorzystniejszej ceny. Więcej...

Kontakt

ACTIVE-SAILS.PL

tel. kom. +48 605 43 00 46

ul. Zdzisławy 11a, 61-054 Poznań 

info(małpa)active.poznan.pl