Zapraszamy na szkolenia żeglarskie: kursy na patenty i szkolenia specjalistyczne

Nie masz uprawnień do prowadzenia jachtu? Z nami możesz uzyskać niezbędny patent żeglarski. Organizujemy następujące szkolenia żeglarskie:

1. Żeglarza jachtowego i jachtowego sternika morskiego Polskiego Związku Żeglarskiego (PZŻ).

2.  Sternika śródlądowego (inland skipper) i sternika jachtu morskiego (inshore skipper) Międzynarodowej Federacji Szkół Żeglarskich (ISSA).

3. Skippera chorwackiego (voditelj brodice).

4. Kursy radiooperatora SRC według systemu RYA

Nasze szkolenia żeglarskie realizowane są podczas rejsów morskich lub obozów stacjonarnych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę. Egzamin odbywa się na zakończenie rejsu lub kursu.

CERTYFIKAT issaJACHTOWY STERNIK MORSKI PZŹ

Szkolenie, radiooperator SRC, DSC, Poznań

Jednodniowy kurs radiooperatora SRC jest oparty na  sprawdzonym programie szkoleniowym Royal Yachting Association. W programie przewidziane jest siedem godzin intensywnych zajęć, podczas których przekazana będzie wiedza oraz umiejętności niezbędne do obsługi radia VHF z DSC i systemu GMDSS.Na zakończenie zajęć zostanie przeprowadzony egzamin w formie testu.

Program szkolenia radiooperatora SRC

Zagadnienia teoretyczne i praktyczne:

 • podstawowe informacje o systemie GMDSS i jego elementach składowych (EPIRB, SART, NAVTEX itp.) oraz licencjach;
 • przepisy i regulacje radiowe;
 • obsługa morskiego odbiornika VHF wyposażonego w DSC;
 • język używany w komunikacji radiowej oraz alfabet fonetyczny;
 • poprawne używanie kanałów;
 • wysyłanie Distress Alert i Distress Message (MAYDAY);
 • wysyłanie Urgency Alert i Safety Call (PAN PAN);
 • rutynowe rozmowy z innymi jednostkami;
 • wykorzystanie funkcji DSC w niebezpieczeństwie oraz w rutynowych wywołaniach.


Zapraszamy grupy zorganizowane do zgłaszania indywidualnych terminów.

Przebieg zajęć na kursie operatora SRC

W momencie zgłoszenia na kurs uczestnicy otrzymują skrypt w formacie PDF. Znajdują się w nim informacje przydatne podczas kursu, a z którymi należy zapoznać się jeszcze przed szkoleniem (m. in. alfabet fonetyczny oraz podstawowe zwroty i sformułowania w języku angielskim). Zajęcia składają się z dużej ilości praktycznych ćwiczeń z wykorzystaniem czterech radioodbiorników VHF Standard Horizon.

Egzamin sprawdzający

Egzamin odbywa się na zakończenie zajęć. Jest to test złożony z dwudziestu pytań jednokrotnego wyboru. Treść pytań dotyczy wyłącznie zagadnień omawianych i ćwiczonych w trakcie zajęć. Wyniki znane są zaraz po zakończeniu egzaminu.

Cena kursu wraz z egzaminem: 350 zł.

(przy minimum 6 osobach biorących udział w kursie)

Cena zawiera: szkolenie według programu RYA, egzamin, skrypt.

Opłata za wydanie certyfikatu: 155 zł płatne gotówką na miejscu, po zdanym egzaminie

Cena nie zawiera książki RYA VHF Radio incl. GMDSS (cena 40 PLN wraz z kosztami przesyłki).

 

Szkolenie radio operator SRC, DSC, PoznanSRC

Kursy na patent żeglarza jachtowego PZŻ

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób w wieku od 12 lat. Doświadczenie żeglarskie nie jest wymagane. Podczas kursu chcemy przekazać wiedzę, która umożliwi Wam samodzielnie i bezpiecznie prowadzenie jachtów na wodach śródlądowych oraz w strefie przybrzeżnej na morzu.

- zajęcia będą prowadzić praktycy z wieloletnim stażem morskim,
- czteroosobowe załogi podczas zajęć praktycznych,
- gwarantujemy materiały szkoleniowe,
- nauka manewrowania na żaglach i na silniku

TERMINY KURSÓW

Zajęcia praktyczne odbywają się w weekendy - początek zajęć teoretycznych już 12 grudnia 2012 roku.

Czas trwania kursu obejmuje 5 weekendów, w trakcie których zostanie zrealizowanych 80 godzin zajęć praktycznych oraz 6 wykładów teoretycznych.

Prawdopodobny termin egzaminu - czerwiec 2013 roku.

Kurs realizowany w dni powszednie od poniedziałku do piątku - termin kursu będzie ustalany indywidualnie.

Kursy rozpoczną się przy minimum 4 osobach zainteresowanych

Zajęcia praktyczne odbywają się na Jeziorze Swarzędzkim - przystań kajakowo-żeglarska w Swarzędzu na wschodnim brzegu jeziora  (istnieje możliwość parkowania samochodów przy budynku pływalni - ul. Św. Marcin 1 w Swarzędzu).

Cena kursu: 1049 zł.

 

Kursy na patent jachtowego sternika morskiego PZŻ

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób w wieku od 18 lat. Doświadczenie żeglarskie od kandydatów nie jest wymagane. W dniu egzaminu należy udokumentować  staż morski postaci 200 godzin odbytych rejsów morskich. Dokumentem potwierdzającym odbyty staż są opinie z rejsów.

Terminy kursów:

 • Zajęcia teoretyczne: 35 godz. wykładów teoretycznych →   początek w grudniu 2012 roku.
 • Zajęcia praktyczne: sesja manewrowa i egzamin praktyczny w Szczecinie w maju 2013 roku.

Egzamin teoretyczny odbędzie się na przełomie maja i czerwca w Poznaniu.

Cena kursu: 1499 zł.

Cena obejmuje: kompleksowe szkolenie teoretyczne w Poznaniu + repetytoria w Szczecinie, konsultacje przedegzaminacyjne + godziny nadliczbowe (jeśli zajdzie taka potrzeba), czarter jachtu, instruktora, szkolenie według programu PZŻ na stopień sternika jachtowego i sternika jachtu morskiego ISSA, materiały szkoleniowe w formie pisemnej i elektronicznej, paliwo do silnika

Cena nie obejmuje: wyżywienia, indywidualnego ubezpieczenia uczestników, kaucji 2000 zł dzielonej proporcjonalnie wśród uczestników.

Szkolenie odbywa się na jachtach morskich o długości 12,5 m.

patent sternika jachtowego PZŻpatent st.j. PZŻ

W trakcie organizowanych przez nas rejsów po Adriatyku w Chorwacji istnieje możliwość uzyskania chorwackiego patentu sternika jachtowego (voditelj brodice kategorija B).

Patent voditelj brodice

ten jest wydawany przez Chorwackie Ministerstwo Transportu, Żeglugi Morskiej i Infrastruktury na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu ustnego. Egzamin może być zaliczony nawet przez osobę o niewielkiej wiedzy z zakresu żeglugi.

Pozwala on na prowadzenie jachtów o wyporności nie przekraczającej 30 GT. Licencja nie traci ważności wraz z czasem i zawiera pozwolenie na używanie morskiej radiostacji (jest równoważna z SRC). Licencja jest ważna na wodach chorwackich oraz międzynarodowych. Licencję otrzymuje się już po kilku dniach od pozytywnego zdania egzaminu.

Egzamin ustny na patent voditelj brodice

trwa około 15-20 minut i obejmuje sprawdzenie takich umiejętności jak:

 • czytanie map,
 • określenie pozycji na morzu,
 • umiejętność żeglowania w różnych warunkach pogodowych,
 • używanie morskich świateł i sygnałów nawigacyjnych,
 • korzystanie z radiostacji morskiej,
 • podstawowa wiedza o morzu i budowie jachtu.

Oto kilka najczęściej zadawanych na egzaminie pytań:

 • Wyznaczyć kurs na mapie.
 • Zmierzyć odległość pomiędzy dwoma punktami na mapie.
 • Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu(MPZZM).
 • Sygnalizacja świetlna na jachcie i na morzu.
 • Sygnały MAYDAY, SECURITE, PAN PAN.
 • Znajomość symboli umieszczonych na mapie.

Na egzaminie wymagana jest podstawowa znajomość języka angielskiego związana z komunikacją na morzu.

Koszt egzaminu i wydania licencji wynosi 115 EUR.

voditelj brodice

vodotelj brodice

Nasze biuro organizuje szkolenia na międzynarodowe certyfikaty ISSA (International Sailing School Association). Certyfikaty te stanowią świadectwo umiejętności żeglarskich niezbędnych do prowadzenia jachtów turystycznych o napędzie żaglowym. Są one honorowane w firmach czarterowych basenu Morza Śródziemnego, w Skandynawii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, na Seszelach, Karaibach i wielu innych destynacjach.

Kurs żeglarski na certyfikat inshore skipper ISSA (sternik jachtu morskiego ISSA)

Jest kilka sposobów uzyskania patentu inshore skipper ISSA. Można odbyć kurs prowadzony przez szkołę zrzeszoną w ISSA oraz poddanie się ocenie egzaminatora/instruktora ISSA. Można także poddać się jednodniowej ocenie egzaminatora/ instruktora ISSA. Patent można otrzymać także na podstawie posiadanych innych uprawnień, np. patentu sternika jachtowego.

Program szkolenia:

1. Znajomość podstawowych węzłów: ratowniczy, cumowniczy, wiązanie odbijaczy, knagowanie, buchtowanie lin.

2. Znajomość zasad bezpieczeństwa: wzywanie pomocy (flary, UKF + inne), środki ratunkowe na pokładzie (kamizelki, tratwa), postępowanie w przypadku wypadnięcia człowieka za burtę.

3. Przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu: światła, uprzywilejowania, prawo drogi (prawy hals, nawietrzny), kolizje, itp. 

4. Kursy względem wiatru i trymowanie żagli.

5. Manewrowanie jachtem pod żaglami: podejście do człowieka za burtą, podejście/odejście do/z boi/kotwicy.

6. Manewrowanie jachtem na silniku: podejście do człowieka za burtą, podejście/odejście do/z boi/kotwicy, podejście/odejście do/od nabrzeża.

7. Nawigacja elektroniczna i podstawy nawigacji terestrycznej.

8. Podstawy meteorologii.

9. Obsługa urządzeń na jachcie: żagli, windy kotwicznej, kabestanów, bączka.

ISSA patentISSA qualified crew

O nas

Jesteśmy agencją żeglarską oferującą czartery jachtów oraz organizację rejsów żeglarskich na całym świecie. Działamy na rynku od 1999 roku. Jesteśmy agentem ponad 200 firm czarterowych z całego świata. Decydując się na wynajem jachtów u nas, macie Państwo gwarancję rzetelności oraz najkorzystniejszej ceny. Więcej...

Kontakt

czarterjachtow.net

tel. kom. +48 605 43 00 46

ul. Zdzisławy 11a, 61-054 Poznań 

info(małpa)active.poznan.pl